Tumba A1 de Niankhpepy Tumba A2 de Pepyankh Tumba B1 de Senbi Tumba B2 de Ujhotep Tumba B3 de Senbi Tumba B4 de Ujhotep Tumba C1 de Ujhotep Tumba D2 de Pepyankh-Her-Ib